Logo
Line
E7_ Studenten Wohnheim
T10_ HAMM 2040
E8_ Campus Frankfurt University
E7_ Studenten Wohnheim
K6_ Creative Office
T6_ Musical Art House
K8_ Barrierefreiheit und Fassadensanierung
G7_ Haus am Hang
E8_ Campus Frankfurt University
E9_ BAUHAUS MUSEUM DESSAU
WPM-G6_ Digitale Skulptur
E8_ Campus Frankfurt University
K8_ Barrierefreiheit und Fassadensanierung
E5_ Aurelis Pavillon
T6_ Musical Art House